Welkom op de website van Paardensportvereniging De Scheeneruiters.

LR en PC De Scheeneruiters is opgericht op 15 April 1973 als Ponyclub De Scheeneruitertjes in Oldeholtpade, Later werd hier een Rijvereniging aan toegevoegd.

Momenteel telt onze vereniging bijna 60 leden, waarvan een groot gedeelte ook actief deelneemt aan de wekelijkse lessen.


Onze vereninging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie [KNHS] en is ondergebracht bij de regio Zuidoost Friesland, binnen deze regio behoren wij tot de Kring de Drie Stromen.

LR & PC De Scheeneruiters
LR & PC De Scheeneruiters
Op 21 april 2021 gaat de nieuwe Europese diergezondheidsverordening in. Wat betekent dat voor de paardensector? De strengere identificatie- en registratieplicht voor paarden lijkt de meest ingrijpende verandering. Lijkt? Er wordt nog aan de details van de uitvoering gewerkt, dus nog niet alles is du...
LR & PC De Scheeneruiters
LR & PC De Scheeneruiters
Naar aanleiding van de uitbraak van de neurologische variant van het Rhinopneumonie virus op een concours in Valencia hebben de KNHS en FNRS veel vragen gekregen van verontruste paardeneigenaren, sportaanbieders en wedstrijdorganisaties. De SRP Werkgroep Diergezondheid, waar de KNHS en FNRS deel van uitmaken, heeft vanmiddag overleg gevoerd onder leiding van prof. dr. Marianne Sloet van de Universiteitskliniek voor Paarden in Utrecht. Er is op dit moment, naast de maatregelen die gelden voor (top)sportpaarden die terugkomen van buitenlandse wedstrijden waar ze mogelijk in contact zijn gekomen met paarden uit Valencia, geen reden om extra maatregelen te treffen in Nederland. Wel is het verstandig, zoals altijd in de wintermaanden, om extra alert te zijn op mogelijke symptomen van rhinopneumonie bij paarden zoals verkoudheidsklachten, koorts, dikke benen en soms hoesten. Bij twijfel, neem contact op met je dierenarts. De KNHS heeft wel besloten om uit voorzorg alle kadertrainingen, waar het topsportpaarden betreft, de komende twee weken te annuleren. In de ons omringende landen worden ook wedstrijden stil gelegd. In Nederland zijn wedstrijden sinds 13 oktober al niet toegestaan vanwege het coronavirus. We zien op dit moment nog geen aanleiding om onderlinge manege- en verenigingsactiviteiten t/m 26 jaar te annuleren. We houden de situatie nauwlettend in de gaten. Voor paarden die vanuit het buitenland naar Nederland komen geldt een dringend advies. Lees hier het hele bericht inclusief het advies voor paarden uit het buitenland: https://www.knhs.nl/nieuws/2021/advies-naar-aanleiding-van-uitbraak-rhinopneumonie-in-valencia/
LR & PC De Scheeneruiters
LR & PC De Scheeneruiters
Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werd duidelijk dat de huidige coronamaatregelen van de overheid met drie weken worden verlengd. Het aantal besmettingen in Nederland is nog te hoog om versoepelingen door te kunnen voeren. Ook de dreiging van de Britse variant van het virus baart grote zorgen. Dit betekent dat ook de coronamaatregelen in de paardensector met drie weken worden verlengd t/m dinsdag 9 februari 2021. Lees hier alle geldende maatregelen en veel gestelde vragen en antwoorden. 👇
https://www.knhs.nl/nieuws/2021/corona-update-huidige-maatregelen-met-drie-weken-verlengd-paardenhouderijen-blijven-aangepast-open/